ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ເອົາຄວາມອົບອຸ່ນແລະຄວາມງຽບສະຫງົບມາສູ່ໂລກ