ປະຫວັດບໍລິສັດ

ປະຫວັດບໍລິສັດ

ບາດກ້າວ ທຳ ອິດຂອງທຸລະກິດການຄ້າຕ່າງປະເທດຈາກສູນໄປຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ຮັບຮູ້, ເຊິ່ງຍັງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຫັນປ່ຽນໂຮງງານຈາກການຄ້າຂາຍພາຍໃນບໍລິສຸດໄປສູ່ການ ດຳ ເນີນທຸລະກິດການຄ້າພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ແລະຍັງເປັນການຫັນປ່ຽນຈາກໂຮງງານສູ່ອຸດສາຫະ ກຳ ແລະການຄ້າ.

 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2005
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2014
 • 2017
 • 2019
 • 2020